Geen strijdig gebruik loods aan Leekbusweg

De gemeente Laarbeek is tot een andere conclusie gekomen tegen het gebruik van een loods aan de Leekbusweg in Beek en Donk. Er is geen sprake van strijdig gebruik. Tijdens de PIT-actie in juni zijn daar diverse overtredingen geconstateerd waartegen de gemeente kan optreden. Daarom is een vooraankondiging van een last onder dwangsom verzonden. Tegen deze vooraankondiging is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze geeft aanleiding het besluit te herzien. Er wordt afgezien van handhavend optreden.