Geen toestemming bouwen hoek Venstraat-Trentstraat

0
68

Bij de gemeente Laarbeek werd een verzoek ingediend om op de hoek Venstraat-Trentstraat in Beek en Donk een nieuwe woning te mogen bouwen. Het verzoek is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college van B&W ziet geen aanleiding om het eerder ingenomen standpunt ten aanzien van hetzelfde verzoek te herzien en verleent geen medewerking aan het verzoek.