Geen toestemming (mantelzorg)woning

De gemeente Laarbeek kreeg een principeverzoek om toestemming te verlenen voor het bouwen van een extra-woning op een perceel aan de Broeksteeg in Mariahout. Omdat volgens de gemeente zowel het gemeentelijk als provinciaal beleid geen nieuwe woningen toelaat in het buitengebied wordt het verzoek afgewezen.