Geen traditionele intochten Sinterklaas

De vier St. Nicolaascomités en de gemeente Laarbeek zijn tot de conclusie gekomen dat een traditionele intocht van Sinterklaas dit jaar niet mogelijk is. Er is gekeken naar alternatieven, maar de beperking van het aantal volwassen bezoekers bij een bijeenkomst maakt een intocht niet mogelijk. Wel gaan Sint en zijn Pieten de Laarbeekse kinderen bezoeken. Hij wordt welkom geheten door de burgemeester. Alle ouders en kinderen kunnen dat volgen via Omroep Kontakt op zaterdag 14 november. Per kern komt er een aangepast programma.