Geen vergroting agrarisch bouwvlak Lieshoutseweg

0
72

De eigenaar van het tuinbouwbedrijf aan de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel heeft een verzoek ingediend voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van een nieuwe loods voor de opslag en
verwerking van tuinbouwproducten. Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het vergroten van het agrarisch bouwvlak vanwege de aantasting van cultuurhistorisch gebied de Bolle Akker. Dit dient volgens het college geen breder maatschappelijk belang.