Gemeenschappelijke regeling Blink.

0
67

De gemeenteraad van Laarbeek heeft van de GR Blink de evaluatie ontvangen van het onderzoek naar de prijs-kwaliteitsverhouding van de verrichte diensten en een onderzoek naar het juridisch functioneren van Blink. Aan de hand van de aanbevelingen is aangegeven hoe het Algemeen Bestuur van Blink, waarvan de gemeente deel uitmaakt, hiermee omgaat en hoe de raad bij het vervolg betrokken wordt. De resultaten van de evaluatie gaan over de huidige samenwerking, de volgende stap is het onderzoekstraject naar de toekomstige samenwerking.