Geslotenverklaring voertuigen brug Stapweg B&D

0
52

Het college van B&W van Laarbeek gaat een geslotenverklaring instellen op de brug in de Stapweg in Beek en Donk voor voertuigen waarvan de totaalmassa groter is dan 20 ton en/of de asdruk van een as groter is dan 5,3 ton. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 12 maart tot vrijdag 23 april ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende die termijn kan een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank in Den Bosch.