Gestolen voertuigen in de regio

Uit cijfers van Landelijke Informatie Voertuigcriminaliteit (LIV) blijkt dat in 2020 in Nederland ongeveer vier procent minder auto’s en brom- en snorfietsen gestolen werden dan een jaar eerder. In Helmond zijn in 2020 158 voertuigen gestolen tegenover 162 in 2019. In Gemert-Bakel was er een forse daling van 29 in 2019 naar 16 in 2020. In Laarbeek daarentegen steeg het aantal van 22 in 2019 naar 25 in 2020. Cijfers over 2020 in relatie tot het inwonertal: Helmond 17,1 op 10.000 inwoners, Laarbeek 11,1 op 10.000 inwoners en Gemert-Bakel 5,2 op 10.000 inwoners. Bron: LIV.