Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

0
72

De gemeenteraad van Laarbeek heeft een herstelbesluit vastgesteld voor het bestemmingsplan Mgr. Verhagenstraat ongenummerd in Beek en Donk. Het plan voorziet in een herbestemming van een voormalig bedrijfsperceel naar een woonbestemming voor het realiseren van 45 appartementen en 3 grondgebonden woningen alsmede de realisatie van een parkeerterrein. Het gewijzigde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 24 september tot en met donderdag 4 november ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en digitaal via laarbeek.nl.