Gezamenlijke collecte

Medewerkers van de Gezamenlijke Collecte in de vier Laarbeekse kernen zijn drukdoende om alle brieven bij de collectanten te brengen. Banners en vlaggen worden opgehangen om mensen er op te wijzen dat de collecte dit jaar weer wordt gehouden. Vorig jaar ging dit in verband met het corona niet door. Daar de pandemie nog niet voorbij is vindt het collecteren iets anders plaats. Alle informatie staat te lezen in de brief die volgende week huis-aan-huis in de bus wordt gedaan.