GOO stopt met tso op De Raagten

Stichting GOO, die de tussenschoolse opvang (tso) op basisschool De Raagten in Beek en Donk verzorgt, zal deze met ingang van het schooljaar 2021-2022 beëindigen. Dit besluit is in goed overleg met de directie van De Raagten genomen. Stichting De Eenbes, waaronder De Raagten valt, zal de komende tijd zoeken naar een oplossing. De school hoopt ook in de toekomst een beroep te kunnen blijven doen op de huidige overblijfmoeders.