Groen licht voor fusiepartners

0
95
Commanderij College

Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant in Helmond en Onderwijsstichting De Peel (Commanderij College en Willibrord Gymnasium) hebben na een onderzoeksperiode groen licht gegeven voor het vervolgproces dat gaat leiden tot een fusie per 1 januari 2022. De colleges van B&W van de gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond en Deurne is gevraagd advies uit te brengen over de voorgenomen fusie. Tevens wordt aan de betrokken gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd om in te stemmen met de fusie. Na de zomervakantie worden de voorbereidingen op de fusie voortgezet.