Grondaankoop voor geboortebos Laarbeek

0
68

In 2020 heeft het college van de gemeente Laarbeek geprobeerd tot overeenstemming te komen over de aankoop van 7.560 m2 grond voor de realisatie van het geboortebos (inmiddels Laarbeekers Bos). Nu overeenstemming bereikt is met de eigenaar heeft het college besloten de percelen, kadastraal bekend Aarle-Rixtel, sectie A, nummers 2303 en 2304 ter grootte van 7.560 m2 aan te kopen voor een prijs van 23.000 euro kosten koper. Verder is besloten deze twee percelen in langjarig gebruik te geven aan de stichting Laarbeekers Bos; een concept-gebruiksovereenkomst is opgesteld.