Grondprijzen Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel staan weinig woningen te koop waardoor het voor starters nagenoeg onmogelijk is om zich er te vestigen. Met een verlaging van de grondprijzen geeft de gemeente een extra impuls om een meer evenwichtige woningmarkt in Gemert-Bakel te creëren. In de Woonvisie 2020-2024 is extra aandacht gevraagd voor het toevoegen van betaalbare woningen aan de woningvoorraad in de gemeente. Daarom stelt het college voor om de grondprijs voor woningen in de categorieën ‘vrije sector’ en ‘sociale huur’ te verlagen. Bron: gemeente Gemert-Bakel.