Groot onderhoud Bakels bos

In het Bakels bos in Helmond wordt groot onderhoud gepleegd. Dode en zieke bomen worden gekapt en geruimd om nieuwe bomen een kans te geven. Waardevolle bomen krijgen meer ruimte. Vooral de Douglas sparren hebben flink te lijden gehad onder de droogte. Omdat het bos een waterwingebied is mogen de putten niet worden beschadigd en moeten de paden goed toegankelijk blijven en hersteld worden. Het hout gaat naar een handelaar. Half maart moet het werk klaar zijn. Bron: ED.