Gymzaal Otterweg naar SDL

0
134

De gemeente Laarbeek draagt met ingang van 1 april 2021 de exploitatie van gymzaal Otterweg in Beek en Donk over aan de Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL). SDL en haar voorgangers beheren het Ontmoetingscentrum al jaren. De taakverdeling wordt op deze manier duidelijker: gemeente eigenaar en SDL beheerder. Onderzocht gaat worden hoe de huisvesting van alle partijen in het Ontmoetingscentrum nu geregeld is en waar wensen en mogelijkheden liggen voor verbetering. Het Ontmoetingscentrum moet een optimale multifunctionele gemeenschapsaccommodatie worden: de ‘huiskamer van Beek & Donk’.