Haalbaarheidsonderzoek 18 zorgeenheden

0
87

Het voormalig pand van Woningstichting Laarbeek/WoCom aan de Heuvel in Lieshout staat al enkele jaren leeg. De nieuwe eigenaar had plannen om daar een aantal zorgwoningen te bouwen. Dit is echter nog niet van de grond gekomen. De eigenaar wil dit plan nu nieuw leven inblazen en verzoekt het college van Laarbeek om in te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek om 18 zorgeenheden te realiseren in het pand Heuvel. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt meegenomen in het parkeeronderzoek rond de gebiedsontwikkeling Heuvel.