Handhaving illegale bouw Lekerstraat

0
104

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen voor het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd. De bouw is anders uitgevoerd dan op de tekening is aangegeven. Ook de aangepaste tekening komt niet overeen met de werkelijke situatie.