Handhaving Liesdijk

De gemeente Laarbeek zendt een vooraankondiging last onder bestuursdwang naar de eigenaar van een bosperceel aan de Liesdijk in Beek en Donk. Tijdens controles op 14 november 2019 en 18 juni 2020 is geconstateerd dat op het perceel gebouwtjes, bouwwerken en een aardenwal zijn opgericht. Ook hebben er graafwerkzaamheden plaatsgevonden en is het perceel bezaaid met afval. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente is bevoegd daartegen op te treden.