Handtekening onder sport-en beweegakkoord

0
2

In het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk is dinsdag het sport- en beweegakkoord ondertekend. Sportverenigingen, ondernemers, dorpsraden, Levgroep en gemeenten hebben de handtekening gezet en verklaarden hiermee de inhoud te onderschrijven en uit te dragen. Sportformateur Miriam van Moll van Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) heeft het proces in Laarbeek begeleid. In het najaar van 2019 werd gestart met het project. Doel van het Nationaal Sportakkoord: bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.