Hekwerk zonder vergunning in Lieshout

0
108

In Lieshout is aan een perceel aan de Aarleseweg 7 een hekwerk geplaatst zonder vergunning, dat tevens in strijd is met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De eigenaar is opgedragen om een vergunningsaanvraag in te dienen, het hekwerk aan te passen of te verwijderen. Nu hier geen gehoor aan wordt gegeven, is het college van B&W van Laarbeek voornemens een last onder dwangsom op te leggen. Een vooraankondiging wordt verstuurd naar de eigenaar van het perceel.