Herbestemming adres aan De Wolfsputten

In het kader van de aanleg van de N279 dient een bedrijf aan De Wolfsputten in Aarle-Rixtel gronden af te staan. Een deel van deze gronden wordt gebruikt voor aardbeienteelt op stellingen. Betrokkene wil het verlies van stellingen ruim gecompenseerd hebben op een perceel aan de noordkant van zijn bedrijf. B&W van Laarbeek stemmen in met het verzoek om medewerking voor teeltondersteunende voorzieningen tot een oppervlak van 1,35 ha en met een hoogte van maximaal 1,50 meter.