Herstelbegroting Senzer goedgekeurd

De herstelbegroting die werkbedrijf Senzer aan de gemeenteraden heeft voorgelegd, is door de provincie goedgekeurd. Senzer werd het afgelopen jaar geconfronteerd met forse tekorten op haar begroting wegens dalende inkomsten vanuit het Rijk. Daarom werd de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 niet door de provincie in haar rol van financieel toezichthouder goedgekeurd en werd Senzer onder preventief toezicht geplaatst. Toch blijven er grote financiële zorgen bestaan, nu veroorzaakt door de coronacrisis. De gevolgen daarvan zijn nu nog niet goed te overzien.