Herverdeling gemeentefonds uitgesteld

0
31

De herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, wordt een jaar uitgesteld. De komende maanden wordt er aanvullend onderzoek verricht. Dat moet vooral tot minder financieel nadeel voor het platteland leiden. De uitkomsten van de studies maakten eind januari duidelijk dat de geplande herverdeling van het rijksgeld over de gemeenten voor twee op de drie gemeenten nadelig uitpakt. Vooral kleine en middelgrote gemeenten zien hun inkomsten dalen, voor steden valt de herverdeling juist gunstig uit. Bron: Binnenlands Bestuur.