Het Taalhuis helpt

0
27

Ongeveer één op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In de gemeente Laarbeek ligt het aantal, met zo’n 16 procent van de beroepsbevolking, ruim boven het landelijk gemiddelde. Schaamte, afhankelijk zijn van anderen en moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wie iemand kent die hier moeite mee heeft of die beter wil leren omgaan met de computer of internet kan dit melden via [email protected] Ook wie taalvrijwilliger wil worden kan zich daar melden.