Hogere investering waterschap

0
40

Waterschap Aa en Maas investeert de komende zes jaar 700 miljoen euro in het klimaatbestendiger maken van Oost-Brabant. Dat is 370 miljoen meer dan in de vorige periode. Deze extra investering is noodzakelijk om beter opgewassen te zijn tegen de extreme weersomstandigheden die steeds vaker voorkomen. Het waterschap beschermt op deze manier Oost-Brabant tegen overstromingen. Ook worden de beken en sloten aangepast om beter voorbereid te zijn op extreme droogte en piekbuien. Het Waterbeheerplan 2022 – 2027 werd vrijdag 19 november gepresenteerd.