Hoogstam-sterappel voor Nellie Strijbosch

0
172

Op woensdag 21 juli kregen Anne-Marie en Nard Strijbosch als blijk van waardering van de Werkgroep Natuurtuin van IVN Laarbeek een boom aangeboden ter nagedachtenis aan hun moeder Nellie. In januari 2021 overleed ze, 87 jaar oud. Nellie Strijbosch was op allerlei manieren aan het IVN verbonden. Ze hielp bij de catering en het onderhoud van het gebouw. Ze hield de tegels onkruidvrij, ze veegde de stoepen, ze naaide de luskes aan de handdoeken. Bij de weidevogelbescherming deed ze tot op hoge leeftijd zwaar veldwerk.