Illegale bomenkap in Laarbeek

0
61

Op vier locaties in Laarbeek zijn bomen gekapt zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Omdat het om een boom gaat waarvan de gemeente eigenaar was en om bomen die zijn opgenomen op de groene kaart, is het college van plan om een herplantplicht op te leggen aan degenen die de bomen heeft gekapt of heeft laten kappen. Tegen het voornemen kan een zienswijze worden ingediend. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.