In gesprek met hangjongeren bij Ontmoetingscentrum

Om overlast door hangjongeren rond het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk tegen te gaan heeft de gemeente Laarbeek een aantal maatregelen getroffen. Als pilot is speciaal voor de jongeren De Boemerang elke woensdagavond open. Cendra in Aarle-Rixtel opent binnenkort ook weer de deuren. Ontmoeten kan dan weer binnen. De jongeren zijn aangesproken op het feit dat ze afval achterlaten. De prullenbakken worden vaker geleegd. Voor sigarettenpeuken komt een verzamelputje. De jongeren zijn ook aangesproken op het hard wegrijden met auto’s.