Informatiebeveiliging

0
33

Vorig jaar is het strategisch informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Laarbeek vastgesteld. Daarnaast is er ook een gemeentebrede risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Tijdens de analyse zijn de risico’s rondom informatiebeveiliging in beeld gebracht en is een meerjaren-informatiebeveiligingsplan opgesteld. Het bevat een pakket maatregelen om informatiebeveiliging binnen de gemeente goed te organiseren. Hiermee worden de grootste risico’s zoveel mogelijk beperkt en zijn informatie, (persoons)gegevens en de verwerking hiervan in goede handen.