Informatiebeveiliging gemeente Laarbeek

0
50

Bij Raadsinformatiebrief werd de gemeenteraad van Laarbeek geïnformeerd over de informatiebeveiliging 2020 binnen die gemeente. ENSIA (controlerende instantie) rapporteerde dat de beheersmaatregelen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) en voor Digitale persoonsidentificatie (DigiD) niet volledig voldoen. Voor DigiD is er slechts een beperkte tekortkoming voor één specifieke beheersmaatregel waar een leverancier aan moet voldoen. Volgens het college wordt hiernaast niet volledig voldaan aan de normen voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ondanks een verbetering ten opzichte van 2019.