Inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

0
42
Foto Siebe van de Crommert voor Provincie Noord-Brabant

Omdat er grote behoefte is aan inspirerende voorbeelden en uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers stelt de provincie Noord-Brabant maximaal 150.000 euro beschikbaar voor zes ondernemers die hun praktijkkennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers. Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is 100.000 euro voor melkveehouders die omgeschakeld zijn naar natuurinclusieve landbouw en 50.000 euro voor melkveehouders die in het proces zitten van omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een subsidieaanvraag indienen kan tot en met 1 september 2021 of totdat het subsidieplafond is bereikt. Bron: Provincie.