Inspreken over Helmondse begroting

De gemeenteraad van Helmond heeft dinsdag 6 oktober de Programmabegroting 2021 in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het college van burgemeester en wethouders het gemeenschapsgeld wil uitgeven. De gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast. Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van de plannen vinden die in de begroting staan. Dit kan voorafgaand aan de commissievergaderingen van 3 en 4 november. Op beide avonden kan er ingesproken worden om 17.00 uur. Hiervoor kunt u zich van tevoren aanmelden bij de raadsgriffie.