Instelling weer onder verscherpt toezicht

0
48

Na twee bezoeken van de inspectie is Zorgproject Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond-Brouwhuis opnieuw onder verscherpt toezicht gesteld. Bij een bezoek door de inspectie in 2019 bleek dat de instelling voor dementerende ouderen niet aan acht van de elf normen voldeed. Bij een tweede bezoek twee maanden geleden bleek er een acuut risico voor de bewoners te bestaan omdat een medicatie-overzicht en toedienlijst ontbraken. In 2016 werd de instelling ook al eens onder verscherpt toezicht gesteld. Bron: ED.