Intrekken toestemming tot exploitatie

0
41

Het college van B&W van Laarbeek heeft met ingang van 6 oktober de toestemming voor de exploitatie van gastouderbureau Smarttkids Nuenen op het adres Breemakker 11 in Beek en Donk ingetrokken en uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang. Het gastouderbureau had hiertoe op 5 oktober jongstleden bij de gemeente een verzoek ingediend.