Intrekken vergunningen

0
84

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten de exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning van een openbare inrichting aan de Goossensstraat 24 in Aarle-Rixtel per 1 april 2021 in te trekken. De vergunning is op eigen verzoek ingetrokken. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen deze besluiten vóór 24 maart een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie de rubriek ‘Bezwaarschriften’.