Inventarisatie behoefte voortgezet onderwijs

0
65
Logo Commanderij College

Het Commanderij College locatie Laarbeek verkent op dit moment op welke wijze het onderwijsaanbod van de school versterkt kan worden. Binnen de (krimp)regio wordt onderzocht wat de behoefte in de regio is en welke positie de school kan innemen ten opzichte van andere scholen. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool met als doel de behoefte in de regio inzichtelijk te krijgen. Gegevens van de enquête worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt.