Invordering last onder dwangsom

0
111

Een boerderij aan de Karstraat in Beek en Donk is gesplitst in twee woningen. Afspraak is dat de overtollige bedrijfsbebouwing wordt teruggebracht naar 100 m2 per perceel. Dit is niet gebeurd, waardoor een last onder dwangsom is opgelegd door de gemeente Laarbeek. Besloten wordt om de derde en vierde last onder dwangsom voor het aanwezig hebben van teveel m2 aan bijgebouwen aan de Karstraat in Beek en Donk in te vorderen. Er wordt een concept-invorderingsbesluit verzonden.