Invordering last onder dwangsom

Een boerderij aan de Karstraat in Beek en Donk is gesplitst in twee woningen. Afspraak is dat de overtollige bedrijfsbebouwing wordt teruggebracht naar 100 m2 per perceel. Dit is niet gebeurd, waardoor een last onder dwangsom is opgelegd door de gemeente Laarbeek. Er zijn drie dwangsommen verbeurd voor het aanwezig hebben van teveel m2 aan bijgebouwen. Voordat deze worden ingevorderd, wordt een conceptbesluit verzonden.