Invulling Werkgeverschap Experts Jeugd

0
44

Het werkgeverschap van enkele jeugdexperts wordt sinds 1 april ingevuld door de GR Peelgemeenten. Daarmee wordt de plustaak uitgebreid. Hiertoe was verzocht door de colleges van Laarbeek, Asten en Someren. Voorheen werden deze professionals door de gemeenten ingehuurd. Nu kiezen zij er voor om dit dienstverband via de GR Peelgemeenten te laten lopen. Het bevordert de samenwerkingsmogelijkheden en het verantwoordelijkheidsgevoel om gezamenlijk aan de gemeentelijke opgaven te werken.