Jaarlijkse controle Waterschap

0
54

Vanaf 1 januari, als de meeste gewassen van het land zijn, start waterschap Aa en Maas met de jaarlijkse schouw. Gecontroleerd wordt of het onderhoud langs en in sloten en beken goed is uitgevoerd door eigenaren van aangrenzende percelen. In natte perioden wordt overtollig water via sloten snel afgevoerd om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat het onderhoud juist is uitgevoerd. Het waterschap onderhoudt de hoofdwatergangen en voor de B-watergangen zijn de eigenaren van de aangrenzende percelen verantwoordelijk.