Jaarplan Doelmatig waterbeheer

0
54

De gemeenten en waterschappen in de regio’s zijn een verdergaande samenwerking aangegaan in het waterbeheer, in het bijzonder de afvalwaterketen. Aanleiding is de nadrukkelijke politieke wens tot kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid. Er wordt samengewerkt tussen de gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Asten, Deurne, Someren, waterschap Aa en Maas en waterleidingmaatschappij Brabant Water. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat er jaarlijks een ‘Jaarplan’ wordt opgesteld waarin de doelen voor de samenwerking worden beschreven, evenals de projecten die door de partijen (gezamenlijk) dat jaar worden uitgevoerd. Bron: Omroep Kontakt.