Jaarplannen Dorpsraad Lieshout

0
110

Uit de jaarplannen van Dorpsraad Lieshout blijkt dat de Dorpsraad een verbindende rol wil gaan spelen op het gebied van wonen. Conform de plannen willen ze de situatie goed in beeld gaan brengen en relaties opbouwen met de diverse betrokken partijen. Ook wil ze de behoeftes in kaart gaan brengen, zodat vraag en aanbod optimaal bij elkaar gebracht kunnen worden en de woonprojecten goed aansluiten bij de woonbehoefte. Contacten zullen vooral gelegd worden met de partijen die direct betrokken zijn als woCom en de gemeente Laarbeek maar ook met indirect betrokkenen als KBO en Heemkundekring.