Kap en herplant bomen in Helmond

Meerdere keren per jaar laat de gemeente Helmond bomen van de bomenkaplijst door een aannemer kappen. Deze week start een nieuwe ronde. Op de bomenkaplijst staan dode en zieke bomen en bomen met gebreken die een gevaar vormen voor de omgeving. Zo ook bomen die extreme wortelopdruk veroorzaken en niet op een andere manier behouden kunnen worden. De gemeente plaatst er – waar mogelijk – een nieuwe boom voor terug. De actuele bomenkaplijst lijst is te vinden op www.helmond.nl/bomen. Bron: Gemeente Helmond.