Kapvergunning Servaasplein

0
50

Het college van B&W in Laarbeek zal ingevolge de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek een vergunning verlenen voor het kappen van een boom op het Servaasplein in Lieshout. De boom wordt gekapt vanwege de slechte fysieke staat. Ter compensatie hiervan zullen twee nieuwe bomen gepland worden. Bron: Gemeente Laarbeek.