Kapvergunning

Het college van B&W van Laarbeek is van plan een vergunning te verlenen voor het kappen van vijftien bomen aan het Tiendpad in Lieshout. De bomen worden gekapt vanwege de aanpassing van de groenstructuur langs dit pad. Ter compensatie zullen tien nieuwe bomen gepland worden. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit tot 3 juni een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek.