Keersluiscomplex Achterbosch wordt monument

0
95

Heemkundekring ’t Hof van Liessent verzocht de gemeente Laarbeek om het keersluiscomplex aan het Achterbosch (Sluis V Wilhelminakanaal) in Lieshout aan te wijzen als gemeentelijk monument op basis van de Erfgoedverordening. De gemeente vroeg de monumenten- en welstandscommissie om advies. Naar aanleiding van de hoge cultuurhistorische waarde van het keersluiscomplex en het positieve
advies van die commissie is het college van B&W voornemens om het gehele complex tot gemeentelijk monument aan te duiden. De eigenaren worden hiervan op de hoogte gesteld.