Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

0
66

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van: – Vervoort Metaal, Everbest 2B in Beek en Donk, voor het starten van een metaalbewerkingsbedrijf; – Automooij B.V. voor de nieuwbouw van een garagebedrijf aan de Lange Vonder 16 in Beek en Donk. Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is een kennisgeving waartegen geen bezwaar gemaakt kan worden. Voor een mondelinge toelichting belt u met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon 088 369 03 69.