Kennisgeving melding Activiteitenbesluit

0
76

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor uitbreiding van een teeltbedrijf met een opslag en toepassing van agrarische bedrijfsstoffen gelegen aan Lieshoutseweg 74a in Aarle-Rixtel. Tegen een melding kan geen bezwaar gemaakt worden. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u een telefonische afspraak maken met de heer V. Jacobs van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon 088 369 03 69.