KinderMedezeggenschapsRaad Breinplein

In voorgaande jaren hadden de Eenbes basisscholen De Heindert en Brukelum in Aarle-Rixtel elk een leerlingenraad. De opzet was hetzelfde, alleen de naam was anders. Nu de scholen zijn gefuseerd en verdergaan onder de naam Kindcentrum Breinplein wordt de raad voortgezet onder de naam KinderMedezeggenschapsRaad (KMR), één raad voor beide scholen. De leden dragen bij aan de ontwikkelingen op school en kunnen een mening geven over school. Voor de nieuwe raad worden verkiezingen gehouden in de groepen 5 en 7.